Pla de Lectura: Obertura biblioteques CEIP Els Pins, Antoni Gaudí i Edumar

BIBLIOTEQUES ESCOLARS OBERTES FORA D’HORARI LECTIU:

CEIP Els Pins
Av. de La Habana Vieja, 12 (Canyars)
– els dilluns i els dimecres, de 17 a 18:15 h

CEIP Antoni Gaudí
Passeig dels Til·lers, 8 (Bellamar)
– els dimarts i els dijous, de 17 a 18:15 h

CEIP Edumar
Carrer Granada, 18 (Can Bou)
– els divendres, de 17 a 19:30 h

CALENDARI D’ACTIVITATS:

Hora del Conte, a les 17.15 h a càrrec d’Ada Cusidó

CEIP Els Pins
– 26 d’octubre: Les butxaques del mar

CEIP Edumar
– 27 de Novembre: Herbes i remeis

CEIP Antoni Gaudí
– 3 de desembre: Dalí babà