LA XARXA – PROGRAMA 2012-2013

Fundació xarxa d’espectacle infantil i juvenil de Catalunya – Grup local de Castelldefels

Espectacles programats – temporada 2012-2013