RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

Us comuniquem que el dia 3 de desembre d’enguany comença el procés electoral per a la renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar.

El Consell Escolar, juntament amb el claustre de professors, són els òrgans de participació en el control i la gestió dels centres. La seva composició és la següent:

– Director
– Cap d’estudis.
– Secretari/a
– Un regidor o representant de l’Ajuntament
– Un/a pare/mare designat per l’AFA
– Cinc pares/mares elegits per ells.
– Sis mestres elegits pel claustre.
– Un membre del PAS (Personal d’Administració i Serveis)

Candidats:
Tots els pares, mares o tutors/es podeu presentar la vostra candidatura si desitgeu formar-ne part, fent-la arribar a la directora. El full de presentació el podeu demanar a Direcció/Secretaria. El període de presentació de candidatures és fins al 16 de desembre.

Calendari:
A la vitrina d’anuncis de l’escola hi trobareu el cens de pares i mares. Seria convenient que comprovéssiu que sortiu amb les vostres dades (nom i cognoms) correctes per poder exercir el vostre dret a vot. Si hi hagués algun error, heu de reclamar fins del 10 de desembre.

Eleccions sector pares i mares: Dimecres 16 de gener, de 9 a 10 i de 16’30 a 18 h, a la sala de professors/es. D’aquestes votacions sortiran els tres representants que cal renovar.

Tot allò que és IMPORTANT DINS DE L’ESCOLA, LES COSES QUE S’HAN DE PARLAR, DISCUTIR I DECIDIR passen pel Consell Escolar; per tant, US ANIMEM a que us presenteu com a CANDIDATS/TES per ser membres d’aquest CONSELL ESCOLAR.