ASSEMBLEA GENERAL AFA DIA 4 D’OCTUBRE

L’AFA comunica a totes les famílies del centre, que el  divendres 04 d’octubre a les 17:00 h tindrà lloc la primera Assemblea General del curs 2013-2014, amb el següent ordre del dia:

  1. Presentació de l’AFA a les famílies nouvingudes.
  2. Renovació de càrrecs.
  3. Precs i preguntes

S’explicaran les diferents funcions de les comissions, els actes amb els que col·labora l’AFA. També estem oberts a noves propostes i a escoltar a les famílies. Igualment, tothom que hi vulgui col·laborar amb l’AFA o formar part de la Junta pot presentar-se aquest dia. Tota nova persona serà benvinguda.