Resultats de les eleccions a Consell Escolar

Aquí teniu els resultats de les eleccions a Consell Escolar:

-Enrique Fernández, Nieves: 32 vots
-García Ponce, Rafaela: 32 vots
-Gorostiaga Canals, Itziar: 13 vots
-Montero Muñoz, Mª Carmen: 24 vots
-Ruiz Pérez, José Ángel: 17 vots
-Sánchez Rodríguez, Raúl: 59 vots
-Sans Sancho, Mónica: 25 vots

L’empat entre les candidates Nieves Enrique i Rafaela García ha estat dirimit a favor de la persona de més edat, tal com s’indica a la normativa.

Per tant, els dos nous membres del consell escolar (sector Pares/Mares) seran:

Raúl Sánchez i Rafaela García.