Agenda

23 gener 2013 – 29 maig 2013 Calendaris- Agenda Dins del Pla de Formació per a les families que organitza l’Ajuntament de Castelldefels, es vol crear un grup de reflexió […]

23 gener 2013 Calendaris- Agenda Grup de reflexió per a les famílies: La comunicació amb els nostres fills i filles, (3 a 18 anys), són cinc sessions, a la Biblioteca […]