QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR ?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diversos col.lectius que formen l’institut. La seva pretensió és harmonitzar les relacions entre les persones, les actituds i els hàbits de convivència al centre, a més de promoure la comunicació entre els diversos sectors afectats en l’educació.

La composició del Consell, que s’ha de renovar cada dos anys, és la següent:

– El director del centre, que en serà el President.

– Els Caps d’Estudis.

– El secretari del centre, amb veu i sense vot.

– Vuit representants dels professors, elegits pel Claustre.

– Un representant de l’AMPA.

– Quatre representants dels pares.

– Quatre representants dels alumnes.

– Un representant del personal administratiu i de serveis.

– Un representant de l’Ajuntament.

Vols fer un comentari? Endavant!