TALLER: “Dret de Família”

13 gener 2014

 

Descripció:

L’objectiu del taller és donar a conèixer conceptes pràctics del dret de família a Catalunya.

Continguts del curs:

1. Concepte de dret de família.
2. Descripció dels règims econòmics matrimonials.
3. Quins són els efectes de la separació matrimonial i divorci?
4. Conveni regulador.
5. Successions, i informar sobre el Dret Foral Català.
6. Suggerències dels pares.


Impartit per:
  Mª Dolores Arjona (advocada i mare de l´escola Torre Barona)

 

Participants i inscripcions:

Places limitades a 25 persones, cal fer inscripció prèvia. S’apuntarà per ordre d’inscripció.
Enviar un email a comissioformacpares@gmail.com

És necessari precisar en el email:
Nom i cognom:
Centre i curs del(s) seu(s) fil(s):
Telèfon:
Si necessitarà servei d’acollida i per quants nens:
Organitzador:  AFA (Associació Famílies d’Alumnes) del Torre Barona

Periode: 11 de febrer 2014

Vols fer un comentari? Endavant!