Menjador Escolar Scolarest

Aquí trobareu una presentació amb tota la informació sobre el servei de menjador gestionat per Scolarest.

Menjador

Les famílies dels alumnes de l’escola que necessitin fer ús d’aquest servei han de dirigir-se al menjador escolar i demanar per l’encarregada (Sra. Ana Ruiz), que els rebrà de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí.

També ho poden fer al telèfon del menjador: 627 421 201 o al correu electrònic a.ruiz@eurest.es

Full d’inscripció i pagament

El pagament dels rebuts s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària, tant per als alumnes fixes com els esporàdics. És obligatori omplir la fitxa d’inscripció i normativa de menjador amb les dades de la vostra entitat i autorització.

Aquí teniu el full d’inscripció al menjador que s’ha d’emplenar i lliurar a la coordinadora del menjador per poder accedir al servei:

FULL INSCRIPCIÓ MENJADOR

És important anotar els telèfons i l’adreça de correu electrònic correctament per si cal posar-se en contacte amb la família en cas de necessitat.

Comunicació amb les famílies

Rebreu periòdicament:

  • Informe diari per P-3: cada dia durant l’inici de curs us informaran com han dinat els nens i nenes de P-3.
  • Informes trimestrals: us informaran sobre el comportament del nen/a, adquisició d’hàbits, relació amb els companys, monitors…
  • Full d’incidència: en cas d’algun incident fora dels habituals (vòmits, malestar, comportament inadequat…)

Per demanar entrevista de seguiment dels vostres fills/es, d’informació específica del menjador, comentar incidències…, cal fer-ho a través de la coordinadora de menjador. La podreu trobar a l’escola tots els dies lectius de 9:00 a 10:00h.

També us podeu comunicar amb la Comissió de Menjador de l’AFA a través del correu electrònic: comissiomenjadortorrebarona@gmail.com

Menús i nutrició:

A final de cada mes s’entrega a cada alumne un full amb els menús del mes següent.

Es pot demanar una dieta astringent per aquells nens/es que tinguin una indisposició puntual. Cal donar l’avís a la coordinadora del menjador abans de les 9:15h del matí. Per qüestions de salut, un nen/a no pot fer dieta més de tres dies seguits sense portar el pertinent certificat metge.

Per motius d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries es farà un menú alternatiu sempre i quan es porti un certificat metge que així ho acrediti.

Activitats menjador

Cada grup d’alumnes del mateix nivell té un monitor de referència que està amb ells tota l’estona de menjador.

Durant les hores de lleure, els monitors/es porten a terme un programa de dinamització i activitats de pati. La participació a les activitats és voluntària tot i que es motiva als nens i nenes a seguir el programa d’activitats lúdiques. Es potencia el joc tradicional i els diferents jocs de pati per treballar la socialització i fomentar la bona relació i el valors com la solidaritat entre els/les alumnes.

Altres

L’alumnat d’infantil que es quedi al menjador haurà de portar una bossa amb una muda completa, un paquet de tovalloletes. Els infants de p3 també hauran de portar un llençol de bressol. Tot marcat amb el nom.

L’alumnat de primària que es quedi al menjador haurà de portar un estoig o similar amb un raspall de dents i pasta per procedir a la higiene bucal després del dinar. L’estoig i els estris tornaran a casa cada divendres perquè les famílies tinguin cura del estat higiènic.

Convé marcar-los amb el nom.

Preus de servei de menjador

Els preus del servei de menjador durant el curs 2019-20 són:

  • Alumne fix: 6’17 euros/dia per als alumnes que es queden diàriament.
  • Germà d’alumne fix: 5’04 euros/dia per al 2n. germà d’un alumne fix, que es quedi diàriament
  • Tercer germà d’alumne fix: 5’82 euros/dia per al 3r germà d’un alumne fix, que es quedi diàriament.
  • Alumne esporàdic: 6’80 euros/dia per l’alumne que es quedi esporàdicament.
  • Entrepans: 0,95 €.

En el cas que un alumne fix no hagi de fer ús del menjador, cal avisar telefònicament per anul·lar el menú d’aquell dia (abans de les 9:30h).

 

Vols fer un comentari? Endavant!