Delegats de Curs

Delegats de CursDes de l’AFA es vol fomentar la figura del Delegat de Curs per fer de pont entre les famílies i l’Escola i l’AFA.

Per aquest motiu és important que totes les famílies facilitin al seu Delegat/da un correu electrònic o, en cas de no tenir-ne, un telèfon per tal de fer-vos arribar tota la informació.

L’AFA també realitzarà reunions periòdiques amb els Delegats de Curs per informar-los de tot el que sigui rellevant.

Qualsevol família es pot possar en contacte amb el seu Delegat/da per fer-nos arribar els seus dubtes o sugeriments

Vols fer un comentari? Endavant!