Servei d’Acollida i Permanència

Servei d’ acollida i permanència

L’AFA contracta l’empresa del menjador, Scolarest, per fer el servei d’acollida per a les famílies que ho necessitin. L’ horari i el preu (2019-20) són els següents:

Acollida fixos (de 7:45 a 9 h) : 37,82 euros/mes

Acollida esporàdics (de 7’45 a 9 h): 4’46 euros/dia

Permanència tarda (de 16.30 a 17): 18’85 euros/mes

Permanència esporàdics (de 16.30 a 17): 2’19 euros/dia

Les famílies dels alumnes de l’escola que necessitin fer ús d’aquest servei han de dirigir-se al menjador escolar i demanar per l’encarregada (Sra. Ana Ruiz), que els rebrà de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí.

També ho poden fer al telèfon: 627 421 201 o al correu electrònic a.ruiz@eurest.es

Vols fer un comentari? Endavant!